1000x1000-1673950990-fotoface-78

Díky paliativní péči stavíme mosty, jejichž základy tvoří důvěra, respekt, láska a úcta

úterý, 17. ledna 2023

Většina z nás si přeje žít i zemřít doma, kde se cítíme dobře a v bezpečí, obklopeni svými blízkými.

Díky projektu paliativní péče můžeme zajistit našim klientům v Centru sociálních služeb Emausy maximální možný komfort v nemoci, nebo když jim ubývají síly, aby mohli dobře prožít čas, který mají před sebou.

V našem Domově je pro nás klient vždy na prvním místě. Součástí našich služeb je i poskytování paliativní péče. Snažili jsme se dobře doprovodit umírajícího u nás v Domově, tedy na místě, o kterém jsme byli přesvědčeni, že je jediné, které by si umírající přál. V momentě, kdy se chýlil klientův život ke konci, pečovali jsme o něj, jak nejlépe jsme uměli. Zavolali jsme jeho rodinu a byli jim nablízku. Pracovali jsme intuitivně.

Před dvěma lety byla vypsána výzva Nadačního fondu ABAKUS. Bylo možné zapojit se do projektu implementace paliativní péče do prostředí sociálních služeb. „Ano, to je přesně to, co potřebujeme, díky projektu se zdokonalíme v tom, co už umíme a naučíme se, co neumíme“, říkali jsme si. Bez sebemenšího zaváhání jsme se do výzvy přihlásili. Naše touha být součástí projektu byla obrovská. Uspěli jsme. Od začátku nás provázelo velké štěstí. Měli jsme motivované pracovníky, začala s námi spolupracovat skvělá mentorka, praktický lékař byl nadšen. Úžasná startovní pozice, co víc si přát! Všichni jsme se začališkolit, vznikl multidisciplinární tým, kam přibyla skvělá paní doktorka, specialistka na paliativní péči. A začaly se dít věci.

Společně jsme začali svolávat rodinná setkání. Hovořili jsme s klienty a jejich rodinami o tom, jak by si přáli, aby péče o ně nebo jejich blízké probíhala. Díky získaným informacím víme včas, jak máme postupovat, co je opravdu důležité. Plánujeme budoucí péči s klienty ještě v době, kdy jsou schopni přemýšlet o svých přáních a mluvit s námi o nich. Pracujeme s jejich životními příběhy, klient a jeho rodina jsou našimi partnery, budujeme vztahy, získáváme jejich důvěru. Láska, naslouchání, respekt k přáním a postojům se staly základem naší péče, stejně jako „rozjíst, rozchodit a motivovat“, je-li to možné. Dnes se nesoustředíme jen na závěr života. U nás je paliativní péče především o dobrém životě v nemoci, nebo v době, kdy klientům ubývají síly.

Díky účasti v projektu jsme začali stavět mosty. Mosty mezi námi a klientem, mosty mezi námi a jeho rodinou, mosty na cestě mezi životem a smrtí. Základem každého mostu jsou pevné pilíře. My do jejich základů dáváme důvěru, respekt, lásku a úctu. Mosty dláždíme mozaikou přání, potřeb, hodnot a preferencí. O vše, co jsme vybudovali, náležitě pečujeme. Snažíme se, aby naše mosty stály pevně, aby byly základem laskavé, kvalitní, důstojné a lidské péče nejen v závěru života.

Mgr. Martina Primaková
ředitelka CSS Emausy