1000x1000-1679385657-vyzva-2023-srdce-zeleny

21. března slavíme Světový den sociální práce

úterý, 21. března 2023

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Každoročně se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu.

Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. Děkujeme všem našim zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pracují v sociálních službách a pečují o naše klienty. Také děkujeme všem, kdo nás v naší práci podporují a pomáhají nám.