Nejčastěji kladené dotazy CSS Domus

Jaké věci si mám vzít s sebou při nástupu do nového domova?

V den nástupu do zařízení s sebou přineste následující dokumenty:

  • občanský průkaz,
  • ​průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
  • doklad o výši přiznaného příspěvku na péči,
  • důchodový výměr,
  • výpis ze zdravotní dokumentace (pokud si chcete ponechat svého obvodního lékaře) nebo celou zdravotní dokumentaci, pokud chcete přejít pod lékaře, který ordinuje v CSS Domus,
  • zásobu léků s rozpisem jejich užívání alespoň na 7 dní,
  • rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům (pokud bylo vydáno), popř. opis usnesení soudu o ustanovení opatrovníka a rozsah jeho pověření.

Doporučený seznam oblečení a obuvi:

  • bude domluveno vždy individuálně dle zdravotního stavu a potřeb uživatele.

Ostatní pomůcky:

  • pokud používáte a vlastníte některé z těchto kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, chodítko, toaletní křeslo, hole – vezměte je s sebou,
  • dle individuální potřeba a domluvy.

Tento seznam je doporučený a měl by Vám pouze pomoci, abyste si s sebou vzal/a vše potřebné. Seznam věcí může být s naší pomocí sestaven s ohledem na váš zdravotní stav a individuální zvyklosti před nástupem do CSS Domus. Všechno ošacení pracovníci při nástupu do CSS Domus označí.

Dále si s sebou nezapomeňte vzít vám milé věci – obrázky, fotografie, pokojové rostliny, vázičky apod.

Každý pokoj je již vybaven postelí s matrací, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. Pokud si chcete vzít nějaký kus svého nábytku (křeslo, skříňku, poličku…), kontaktujte prosím sociálního pracovníka. V případě, že si chcete přivézt své elektrospotřebiče (rádio, televizi, rychlovarnou konvici…) je potřeba při nástupu doložit potvrzení o revizi těchto spotřebičů ne starší 6 měsíců, případně doklad o zakoupení ne starší než 3 měsíce. Dopravu, popř. doprovod, do CSS Domus si zajišťuje každý uživatel sám. Podle potřeby můžete požádat příslušný místní městský nebo obecní úřad o pomoc či obvodního lékaře o předepsání sanity.

Jaké další služby kromě ubytování a stravy v Domově nabízíte?

V CSS Domus poskytujeme 24hodinovou komplexní ošetřovatelskou péči, kterou daný klient potřebuje. Péče je přizpůsobena individuálním potřebám. Podporujeme a rozvíjíme schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Klienti mají možnost účastnit se aktivizačních programů či společenských akcí.

Jaké aktivity jsou klientům k dispozici?

Nabízíme širokou škálu aktivit. Zaměřujeme se na trénování paměti, smyslovou stimulaci, posílení jemné motoriky apod. Můžete si vybrat z bohaté nabídky např.: kufr plný vzpomínek, rukodělná dílna, vaření, pečení, narozeninové oslavy, setkání s harmonikou, Kavárnička, práce s interaktivním dataprojektorem.

Co musím udělat pro to, abych byl/a přijat/a do CSS Domus?

Pro zařazení do evidence je třeba pečlivě vyplnit žádost o přijetí, dotazník uživatele a doručit ho poštou, e-mailem či osobně k rukám sociální pracovnice. Žádost a dotazník si můžete stáhnout zde. Žadatel/rodina obdrží od sociální pracovnice informaci, zda jeho žádost byla zařazena do evidence žádostí o pobyt. Pokud si při vyplňování formuláře nebudete s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici.

Přijímáte klienty upoutané na lůžko?

V CSS Domus zajišťujeme péči o osoby plně odkázané na pomoc druhé osoby, pokud je zdravotní stav stabilizovaný.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je finanční příspěvek náležící osobám, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiné osoby, a je určen na úhradu nákladů na péči. Příspěvek na péči se vyplácí ve 4 stupních (880 Kč, 4.400 Kč, 8.800 Kč a 13.200 Kč měsíčně) podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá.

Příspěvek na péči za daného klienta náleží dle Zákona o sociálních službách CSS Domus, jelikož zajišťuje 24hodinovou péči. Žádost o příspěvek na péči se podává Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat v této oblasti poradit, vaše otázky vám ráda zodpoví naše sociální pracovnice.

Kolik osob sdílí jeden pokoj?

V CSS Domus máme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Můžeme si vybrat konkrétní pokoj?

V žádosti o pobyt je možné uvést preferenci určitého typu pokoje. Ve chvíli, kdy se lůžko uvolní, je žadateli ukázáno a nabídnuto. Na základě toho se může žadatel či jeho rodina rozhodnout, zda se jim líbí či nikoliv. Odmítnutí volného lůžka neznamená vyřazení žádosti z řad žadatelů.

Kdo u vás pracuje? Zdravotníci nebo jen pečovatelé bez speciálního vzdělání? V jakém počtu?

O naše klienty se starají zdravotní sestry, pracovníci přímé péče (pracovníci v sociálních službách), aktivizační pracovnice a sociální pracovnice. V CSS Domus jsou 2 patra, na každém patře je přes den v přímé péči k dispozici jedna zdravotní sestra a 3 pečovatelé.

Praktický lékař, který do našeho zařízení dochází 1x týdně je zároveň praktickým lékařem většiny našich klientů. Domov pravidelně navštěvuje také psychiatr. Ostatní odborníci jsou domlouváni individuálně dle potřeb klientů ambulantně. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, vyžadující lékařskou péči, je volána rychlá záchranná služba a klient je odesílán do hospitalizace.