Dotazníkové šetření pro naše zaměstnance

Vážené kolegyně a kolegové,

upřímně si vážíme Vaší práce pro společnost Ledax, jejíž jste důležitou součástí. Proto bychom rádi znali Váš názor na kvalitu našich služeb. Proto se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku, který nám pomůže odhalit silné a slabé stránky naší společnosti.

Vyplnění dotazníku je anonymní a dobrovolné, za každou zpětnou vazbu jsme velmi rádi. Data budou použita v souhrnné podobě a jsou přísně důvěrná.

Veškeré Vámi vyplněné údaje se stanou podkladem ke zkvalitnění práce v našich sociálních službách.

Dotazník pro Centrum sociálních služeb Emausy

Dotazník pro Centrum sociálních služeb Domus

Dotazník pro Domov pro seniory Vysoké Mýto

Dotazník pro pečovatelskou službu