Poděkování od rodiny seniora mě vždy potěší

Poděkování od rodiny seniora mě vždy potěší

čtvrtek, 6. června 2024

Zajímá Vás, jaké služby poskytujeme v Domově pro seniory Vysoké Mýto? Jak probíhá všední den, kdo o klienty pečuje? V rozhovoru s Bohdanou Turkovou, zástupkyní ředitelky Domova pro seniory Vysoké Mýto se dozvíte mnohem víc.

Komu jsou Vaše služby určeny?

V domově pro seniory pečujeme o klienty, kteří se o sebe nedokážou sami postarat doma, a to ani za pomoci rodiny, terénních či ambulantních sociálních služeb. Domov se zvláštním režimem je příjemné a bezpečné prostředí pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou a jejich stav vyžaduje pomoc druhé osoby a nelze ji zajistit v domácím prostředí. Pobytová odlehčovací služba pomáhá rodinám nebo blízkým pečujícím zvládnout soustavnou péči o osobu starší 55 let a umožní jim odpočinek v době, kdy je klient na dobu určitou umístěn v našem Domově.

O kolik klientů v domově pečujete?

Celkem pečujeme o 106 klientů, v domově pro seniory máme 75 klientů, v domově se zvláštním režimem 25 a v odlehčovací službě 6 klientů.

Jak probíhá typický den ve vašem domově?

Ráno pomohou pečovatelky klientům s ranní hygienou a s oblékáním, pokud je třeba. Klienti mohou snídat ve společné jídelně. Těm, kteří to sami nezvládnou, dovezou pečovatelky snídani na pokoj a v případě potřeby pomohou s podáváním stravy. Po snídani probíhá ve všední dny cvičení. Během dopoledne i odpoledne se klienti účastní různých aktivit, a to společně nebo individuálně. Zdravotní sestry podávají léky, aplikují inzulin, dělají převazy nebo jiné úkony, které naordinují lékaři. V případě potřeby doprovázíme klienty na vyšetření. Oběd i večeři zajišťujeme stejným způsobem jako snídani. Večer pomohou pečovatelky klientům s hygienou, případně i s uložením na lůžko. Během celého dne také sledujeme a zajišťujeme pitný režim.

Na webu dsvysokemyto.cz je úžasná fotogalerie? Co vše s klienty podnikáte?

Naše aktivity jsou opravdu pestré a klienty baví. Důležité je, že i díky těmto aktivitám, aktivizacím a terapiím pomáháme klientům udržovat co nejdéle jejich dovednosti a samostatnost. Jen namátkou, jedná se o muzikoterapii, trénování paměti, reminiscenci, virtuální realitu, snoezelen, canisterapii. Pracujeme s bazální stimulací. Každý měsíc společně oslavujeme narozeniny, organizujeme různá hudební vystoupení, zahradní slavnosti, cvičíme i jógu. Zahradničíme, velmi oblíbené je grilování. Radost nám dělá mezigenerační setkávání našich klientů s dětmi z MŠ Pod Smrkem. Když je hezky, chodíme na procházky, hrajeme venkovní kuželky a různé společenské hry. Jezdíme na výlety, pravidelně navštěvujeme i nedalekou cukrárnu. V domově nás navštívili poníci, lamy a papoušci. Bývá u nás veselo.

Kdo o klienty pečuje?

Pracovníci přímé péče, aktivizační pracovníci, zdravotní sestry a sociální pracovníci. Máme fajn kolektiv. Účastníme se pravidelných školení, která jsou přizpůsobena potřebám jednotlivých profesí. A nesmím zapomenout na spolupráci s dobrovolníky, kteří tráví společný čas s jednotlivými klienty procházkami, předčítáním, povídáním si nebo organizují skupinové aktivity. Všem výše zmíněným za jejich práci velice děkuji.

Máte v domově praktického lékaře?

Do Domova dojíždí praktický lékař, k němuž je možno se zaregistrovat, v případě řešení akutního zdravotního stavu voláme rychlou záchrannou službu. Dochází k nám psychiatr, geriatr a neurolog.

Je výhodou, že je v domově kuchyně, kde pro klienty vaříte?

Je to velká výhoda nejen pro klienty, ale i zaměstnance. Stravu nemusíme dovážet a používáme čerstvé suroviny.

Vy jste profesí zdravotní sestra, kdybyste si znovu vybírala mezi prací v nemocnici a v domově pro seniory, co byste zvolila?

Určitě bych nepřemýšlela ani vteřinu a byl by to domov pro seniory. Ta práce je úplně jiná než v nemocnici. Senioři tady jsou více jako doma. Jak jsem již zmínila, neustále s nimi podnikáme různé aktivity a aktivizace. Využíváme také nové technologie jako virtuální realitu, ať při nácviku jemné motoriky, nebo se senioři díky ní podívají do míst, kam už by se nikdy nedostali.

Co Vás na práci nejvíce baví?

Nejvíc mě těší práce přímo s klienty. Když se rodina již není schopna o seniora postarat v domácím prostředí, zejména kvůli jeho zdravotnímu stavu, my jako domov můžeme s péčí o něho pomoci a zkvalitnit mu život na jeho sklonku. Senior by byl doma převážně sám, my mu můžeme zajistit i kontakt s jeho vrstevníky. Moc mě potěší, když nám rodina za naši péči o jejich blízkého poděkuje. To si myslím, že je asi to nejhezčí na naší práci.

Poděkování od rodiny seniora mě vždy potěší
Poděkování od rodiny seniora mě vždy potěší