Návštěva cukrárny

Ani klienti DZR nebyli o osvěžení ochuzeni. Odpoledne v nedaleké cukrárně si všichni užili! Někdo se osvěžil zmrzlinou, někdo nealkopivem.
Za tým aktivit Hanka
Klienti DZR v cukrárně
Klienti DZR v cukrárně
Klienti DZR v cukrárně
Klienti DZR v cukrárně
Klienti DZR v cukrárně
Klienti DZR v cukrárně
Klienti DZR v cukrárně