Aktivity v září 2023

Aktivity v září 2023

úterý, 29. srpna 2023

V září budou aktivity probíhat dle dlouhodobého plánu.

  • trénink paměti a kognitivních funkcí
  • trénink jemné a hrubé motoriky
  • tvůrčí dílny: začínáme s vánočním tvořením
  • filmový klub
  • hraní společenských her a kuželek
  • cvičení s fyzioterapeutem, virtuální realita s fyzioterapeutem
  • posezení na terase
  • společná kavárna
  • individuální program v pokojích klientů
  • bazální stimulace v pokojích klientů

Do zařízení dochází sestra Beáta z kostela Svatého Ducha.

5. 9. POUŤ DOMOVŮ A NEMOCNÝCH KE SV. TEREZII Z KAKLKATY

7. 9. CANISTERAPIE

14. 9. ZAHRADNÍ SLAVNOST

26. 9. OPEKÁNÍ ŠPĚKÁČKŮ