Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus

Na začátku července jsme se setkali na modlitbě k Pánu Ježíši. Na tomto setkání jsme poznávali velikost jeho lásky k nám. Jaká ona je? Ježíšovo Srdce tak moc miluje lidstvo láskou božskou i lidskou, že není schopno v sobě udržet plameny své vroucí lásky. O své zkušenosti s Ježíšovou láskou napsal sv. Pavel, který pro Krista už v prvním století položil svůj život. "Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost nebo hlad nebo nahota nebo nebezpečenství nebo pronásledování nebo meč? ... Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze Toho, jenž si nás zamiloval. Neboť jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani knížata ani mocnosti, ani věci přítomné ani budoucí, ani síla, ani výška ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nebude nás moci odloučiti od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, Pánu našem.” (Bible, Řím 8,35).

Podobnou zkušenost přeji i vám 

Beata Sikorová 
duchovní služba domova
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus
Modlitba k Pánu Ježíši v Centru sociálních služeb Domus