Zahradní slavnost 2024

Zahradní slavnost 2024

čtvrtek, 27. června 2024

Každým rokem v červnu organizujeme u nás v Centru sociálních služeb Emausy zahradní slavnost. Již v květnu se někteří klienti vyptávají, kdy bude, aby mohli pozvat své blízké. Ani ta letošní oslava léta nezklamala. Velkou zásluhu na zdařilém odpoledni mají samozřejmě pěvecký sbor ROZMARÝN a taneční soubor SLUNEČNICE. Velký dík patří všem, kdo pomáhali a organizovali.

Ve středu 19. června se u nás v Centru sociálních služeb Emausy uskutečnila tradiční zahradní slavnost. Velmi jsme se...

Zahradní slavnost v Centru sociálních služeb Emausy
Zahradní slavnost v Centru sociálních služeb Emausy
Zahradní slavnost v Centru sociálních služeb Emausy