Návštěva archeoskanzenu v Trocnově

Vždy nás nadmíru potěší, pokud můžeme někam vyrazit. Tentokrát jsme jely na výlet do Archeoskanzenu Trocnov. Byl to krásný výlet a moc jsme si ho užily. Z CSS Emausy jsme vyrazily samé ženy.

Archeoskanzen Trocnov

Nový areál v rodišti Jana Žižky z Trocnova přibližuje období konce 14. století, interaktivně ukazuje stavby a dobové stavební postupy. Věrná rekonstrukce historických objektů slouží k expozičním a vzdělávacím účelům.

Archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období přelomu 14. a 15. století. Samotný areál s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií, především opracováním dřeva a tvorbou střech, je rozdělen na dva prohlídkové okruhy.

Zemanský dvorec

Obytný dům, sýpka, stáj, stodola a další drobné stavby představují každodenní život níže postaveného urozence a jeho rodiny. Stavby a jejich interiéry dotvářejí obraz hospodaření na podobném typu usedlosti, vybrané řemeslné postupy i vhled do soukromí obyvatel dvorce.

Venkovská osada

Obydlí bezzemka, chalupníka i dvůr sedláka ukazují podobu jednotlivých typů vesnických staveb v předhusitském období. Stavby doplňují další hospodářské objekty, štěpnice, zahrady, políčka a ohrady s hospodářskými zvířaty. Dotváří tak obraz středověkého venkova a jeho obyvatel.

Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově
Návštěva archeoskanzenu v Trocnově