Bohoslužba v Centru sociálních služeb Emausy

Mše bývá u nás v domově pravidelně.
Bohoslužba
Bohoslužba