Často kladené otázky CSS Emausy

Je v Domově přes noc zdravotní sestřička?

Ano, v noci je přítomna zdravotní sestra zajišťující péči o klienty.

Kdo u vás pracuje? Zdravotníci nebo jen pečovatelé bez speciálního vzdělání? V jakém počtu?

O naše klienty se starají zdravotní sestry, pracovníci přímé péče (pracovníci v sociálních službách), fyzioterapeuti, aktivizační pracovnice a sociální pracovnice. V CSS Emausy jsou 2 lůžková oddělení (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), na každém oddělení je přes den v přímé péči k dispozici jedna zdravotní sestra a 3 pečovatelé.

Praktický lékař, který do našeho zařízení dochází 1x týdně je zároveň praktickým lékařem většiny našich klientů. Domov pravidelně navštěvuje také psychiatr. Ostatní odborníci jsou domlouváni individuálně dle potřeb klientů ambulantně. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, vyžadující lékařskou péči, je volána rychlá záchranná služba a klient je odesílán do hospitalizace.

Můžeme si vybrat konkrétní pokoj?

V žádosti o pobyt je možné uvést preferenci určitého typu pokoje. Ve chvíli, kdy se lůžko uvolní, je žadateli ukázáno a nabídnuto. Na základě toho se může žadatel či jeho rodina rozhodnout, zda se jim líbí či nikoliv. Odmítnutí volného lůžka neznamená vyřazení žádosti z řad žadatelů.

Kolik osob sdílí jeden pokoj?

V CSS Emausy máme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Součástí všech pokojů je i sociální zařízení (bezbariérová koupelna s toaletou).

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je finanční příspěvek náležící osobám, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiné osoby, a je určen na úhradu nákladů na péči. Příspěvek na péči se vyplácí ve 4 stupních (880 Kč, 4.400 Kč, 8.800 Kč a 13.200 Kč měsíčně) podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá.

Příspěvek na péči za daného klienta náleží dle Zákona o sociálních službách CSS Emausy, jelikož zajišťuje 24hodinovou péči. Žádost o příspěvek na péči se podává Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat v této oblasti poradit, vaše otázky vám ráda zodpoví naše sociální pracovnice.

Přijímáte klienty upoutané na lůžko?

V CSS Emausy zajišťujeme péči o osoby plně odkázané na pomoc druhé osoby, pokud je zdravotní stav stabilizovaný.

Co musím udělat pro to, abych byl/a přijat/a do CSS Emausy?

Pro zařazení do evidence je třeba pečlivě vyplnit formulář žádosti a doručit ho poštou, faxem, e-mailem či osobně k rukám sociální pracovnice. Formulář si můžete stáhnout zde. Žadatel/rodina obdrží od sociální pracovnice informaci, zda jeho žádost byla zařazena do evidence žádostí o pobyt. Pokud si při vyplňování formuláře nebudete s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici.

Jaké aktivity jsou klientům k dispozici?

Nabízíme širokou škálu aktivit, které může každý klient po nástupu do Domova vyzkoušet a až poté se rozhodnout, které z nich bude chtít pravidelně navštěvovat. Dokonce již před nástupem si mohou žadatelé naše aktivizační programy otestovat v rámci „dnů otevřených dveří“. Poskytujeme jak rehabilitační aktivity, tak i skupinové a individuální aktivizační programy. Zaměřujeme se na trénování paměti, smyslovou stimulaci, posílení jemné motoriky apod. Můžete si vybrat z bohaté nabídky např.: kufr plný vzpomínek, výtvarná dílna, muzikoterapie, rukodělná dílna, vaření, pečení, narozeninové oslavyy, setkání s harmonikou, Kavárna Emausy a filmový klub.

Jaké další služby kromě ubytování a stravy v Domově nabízíte?

V CSS Emausy poskytujeme 24hodinovou komplexní ošetřovatelskou péči, kterou daný klient potřebuje. Péče je přizpůsobena individuálním potřebám. Podporujeme a rozvíjíme schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Klienti mají možnost využívat rehabilitačních aktivit, účastnit se aktivizačních programů či společenskýc akcích.

Jaké věci si mám vzít s sebou při nástupu do nového domova?

Před příchodem do CSS Emausy doporučujeme vyřídit si své osobní záležitosti, jako např.:

 • odhlásit (přehlásit) inkaso,
 • elektrický proud,
 • plyn,
 • televizi, rádio, tisk a jiné poplatky na adrese trvalého bydliště (pokud si ho budete měnit).

V den nástupu do zařízení s sebou přineste následující dokumenty:

 • občanský průkaz,
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
 • průkaz TP, ZTP, ZTP/P,
 • doklad o výši přiznaného příspěvku na péči,
 • důchodový výměr, útržek od složenky důchodu (pokud je zasílán důchod poštou),
 • aktuální lékařskou zprávu,
 • zásobu léků s rozpisem jejich užívání alespoň na 7 dní,

Máte-li zákonného zástupce, k žádosti doložte některý z těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti  
 • Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
 • Plná moc k zastupování
 • soudem vydané rozhodnutí o Zastoupení členem domácnosti nebo o Nápomoci při rozhodování

Doporučený seznam oblečení a obuvi:

 • 1x zimní bunda / plášť,
 • 1x jarní bunda / plášť,
 • šála, klobouk, čepice, rukavice,
 • 7x noční košile / pyžamo,
 • 10x spodní kalhotky /trenýrky (pokud je používáte),
 • 1x župan – pokud jej používáte,
 • 6x spodních košilek / tílko – pokud je používáte,
 • 7x šaty nebo sukně a halenky / trička, kalhoty, tepláky (nebo jiné Vám pohodlné domácí oblečení),
 • 1x společenský oděv,
 • 3x svetr,
 • 7x triko s dlouhým rukávem,
 • 7x tričko s krátkým rukávem,
 • 3x šatová zástěra – pokud ji používáte,
 • 10x pár ponožek,
 • domácí obuv,
 • vycházková obuv letní a zimní.

Součástí dokumentu Informace před nástupem je tabulka - Seznam oblečení, pomůcek, elektrospotřebičů a ostatních věcí. Sem zapište věci, které s sebou přivážíte v den nástupu do CSS Emausy. Seznam doporučujeme vyplnit a bude uložen ve Vaší dokumentaci (Biografii).

Doporučené ostatní věci:

 • pasta na zuby a kartáček
 • mýdlo/sprchový gel
 • 10x kapesník látkový,
 • 3x žínka,
 • hřeben,
 • holící potřeby,
 • nůžtičky na nehty.
 • oblíbený hrníček.

Ručníky:

 • minimálně 7 kusů, ručníky řádně označte

Lze používat i ručníky CSS Emausy, pronájem ručníků je zpoplatněn. V rámci zvýhodněných balíčkových služeb jsou zapůjčeny ručníky CSS Emausy zdarma.

Ostatní pomůcky:

 • pokud používáte a vlastníte některé z těchto kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, chodítko, toaletní křeslo, hole – vezměte je s sebou,
 • pokud máte Peg, nebo nasogastrickou sondu, vezměte s sebou speciální stravu dle ordinace lékaře,
 • pokud využíváte a vlastníte antidekubitní a polohovací pomůcky – vezměte je s sebou,
 • pokud používáte inkontinentní pomůcky – vezměte je s sebou

Všechno ošacení a obuv si řádně označte příjmením nebo monogramem, aby se předešlo ztrátě. Neoznačené ošacení pracovníci při nástupu do CSS Emausy nechají označit v prádelně. Značení je zpoplatněno 5,-Kč/ks.

Dále si s sebou nezapomeňte vzít Vám milé věci – obrázky, fotografie, pokojové rostliny, vázičky apod.

Vybavení pokoje:

Každý pokoj je již vybaven postelí s matrací, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. Pokud si chcete vzít nějaký kus svého nábytku (křeslo, skříňku, poličku…) kontaktujte prosím sociálního pracovníka na telefonním čísle 778 482 408 a domluvte se na podrobnostech.

Elektrospotřebiče:

V případě, že si chcete přivézt své elektrospotřebiče (rádio, televizi, rychlovarnou konvici…) je potřeba při nástupu doložit potvrzení o revizi těchto spotřebičů (dle ČSN 33 1610) ne starší 6 měsíců, případně doklad o zakoupení ne starší než 3 měsíce. Upozorňujeme, že pravidelným elektro revizím podléhá i prodlužovací kabel a nabíječka k mobilním telefonům. Revizi může zprostředkovat CSSE. Upozorňujeme však, že do doby provedení elektro revize nebo nebude možné spotřebič používat.

Povinností každého uživatele je na svých elektrospotřebičích dělat elektro revize pravidelně každý rok. Revize může zprostředkovat CSS Emausy. Cena za revizi je dle ceníku dodavatele. V rámci zvýhodněných balíčkových služeb jsou elektro revize zdarma.

Při pořízení či dodání elektrospotřebičů v průběhu pobytu v CSS Emausy, informujte prosím pracovníky ve službě.

Za každý elektrospotřebič se platí paušální poplatek za spotřebovanou energii dle ceníku fakultativních služeb. V rámci zvýhodněných balíčkových služeb je spotřebovaná energie za elektrospotřebiče zdarma.

Doprava do CSS Emausy v den nástupu:

Dopravu, popř. doprovod, do CSS Emausy si zajišťuje každý uživatel sám. Podle potřeby můžete požádat příslušný místní městský nebo obecní úřad o pomoc či obvodního lékaře o předepsání sanity.

Bude-li Vám cokoliv nejasné, obraťte se na sociálního pracovníka (tel. 778 482 408), rád Vaše dotazy zodpoví.