Často kladené otázky CSS Domus

Kdo u vás pracuje? Zdravotníci nebo jen pečovatelé bez speciálního vzdělání? V jakém počtu?

Můžeme si vybrat konkrétní pokoj?

Kolik osob sdílí jeden pokoj?