Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou - VZP - 111. 

Domácí zdravotní péče poskytuje tyto základní činnosti:

  • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři,
  • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem, aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu,
  • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika,
  • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně,
  • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...),klyzma,ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,aplikace  infuzní terapie (do žíly, podkoží, do portu, PICC).

Kontakty

Domácí zdravotní péče


Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí Domácí ozdravotní péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724