Domácí hospic

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je další z terénních služeb, je poskytována v domácím prostředí klienta. Je určena klientům propuštěným z nemocnice, klientům s akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života. Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo ve vašem domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Péče je indikována registrujícím praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo může být provozována na žádost klienta. 

Naše péče je komplexní. Vedle zdravotní poskytujeme také sociální, psychologickou a duchovní péči. Náš tým tvoří zdravotní sestry, sociálních pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. 

Součástí domácí ošetřovatelské a hospicové péče je terénní odlehčovací služba. Nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Terénní odlehčovací službu budeme provozovat od podzimu 2018.

Domácí ošetřovatelské a hospicové péče poskytuje tyto základní činnosti:

  • prevenci a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
  • odběry biologického materiálu k vyšetření,
  • aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
  • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
  • ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem,
  • péči o osoby v terminálním stadiu,
  • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
  • doprovázních, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku,
  • pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého.

Kontakty

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724