Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Archiv » Nákup kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby ve středisku Třeboň

Nákup kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby ve středisku Třeboň

03_trebon

Dotační program města Třeboň nám pomohl v roce 2015 nakoupit pomůcky pro zvýšení komfortu uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

Cílem projektu je nákup nových kompenzačních a transportních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby, zejména pak pro práci se seniory se sníženou mobilitou. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu tohoto typu uživatelů, jimž poskytujeme péči jsme zakoupili:

  • transportní invalidní vozík - bude sloužit pro přesuny imobilních uživatelů, zejména pak při náhlém zhoršení zdravotního stavu, přesun do auta a z auta, přesun k lékaři apod.
  • skládací nástupní schůdky - budou k dispozici pro uživatele se sníženou mobilitou, kteří mají při přepravě problémy s nástupem do automobilu.