Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Aktuální projekty » Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

mzcr_logo

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR 2016 z Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče. Název projektu: Domácí ošetřovatelská a hospicová péče v ČR. Posláním Domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax o.p.s. je poskytovat osobám s onemocněním, zdravotním postižením či v terminálním stádiu života takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastních domácnostech. Největší důraz je kladen na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup. Dotaci lze čerpat od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.