Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Vyznáte se v pojmech ze sociální sféry? Pomůže Vám Slovník sociálního zabezpečení.

Vyznáte se v pojmech ze sociální sféry? Pomůže Vám Slovník sociálního zabezpečení.

pátek, 13. listopadu 2015

logoMPSV-220x180

Vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry je cílem "Slovníku sociálního zabezpečení". Publikaci, která vychází historicky poprvé, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV).

„Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval, a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.

Slovník  není  určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně nenahrazuje platnou právní legislativu,  přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná  verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských  centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Chystá se i verze elektronická, u níž budou hesla průběžně aktualizována. V nejbližší době elektronický slovník najdete na webu MPSV i ČSSZ nebo přímo ZDE

Zdroj:  www.mpsv.cz