Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Týden sociálních služeb 7. - 13. 10. 2013

Týden sociálních služeb 7. - 13. 10. 2013

pátek, 4. října 2013

natažené ruce

Od pondělí 7.10. 2013 do neděle 13.10. 2013 se bude konat již 5.ročník týdne sociálních služeb v ČR. Tuto aktivitu organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb, největší profesní sdružení sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice.

 

Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.

 

Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku i zahraničí
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost

Týden sociálních služeb ČR

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod.

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.

Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života uživatelů.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují
přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále pokračuje.

Chceme široké české veřejnosti ukázat, že:

  • sociální služby v České republice jsou kvalitní
  • sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí
  • sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost

Motto: STABILITA, JISTOTA, BEZPEČÍ.

převzato z  www.apsscr.cz  a  www.tyden-socialnich-sluzeb.cz
upravil: admin

Tiskovou zprávu k Týdnu sociálních služeb najdete  ZDE

 

 


Zavolejte nám 606 723 225, poradíme vám nejvýhodnější službu právě pro vás či vaše blízké! Nebo nás kontaktujte zde

Ledax o.p.s. je státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což přináší seniorům a potřebným individuální přístup, odbornost, bezpečí, úctu a důvěru v těchto poskytovaných službách: domácí péči o seniory, pečovatelské služby, osobní asistence, domácí ošetřovatelská péče, hospicová péče