Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » MPSV varuje - pozor na podvodné poskytovatele

MPSV varuje - pozor na podvodné poskytovatele

čtvrtek, 4. září 2014

logoMPSV-220x180

V poslední době se množí případy, kdy poskytované služby pro seniory nebyly prováděny tak, jak ukládá zákon. Ombudsmanka Anna Šabatová, která s pracovníky své kanceláře kontroly provádí, varovala již v červnu před umisťováním lidí do nelegálních ústavů, které se zaměřují na péči o seniory, ale nemají patřičnou registraci.

V tomto případě šlo o neregistrované služby, tzn. služby, které nebyly poskytovány dle zákona (zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách).

U terénních služeb (poskytovatel jezdí za svými uživateli domů) nejsou tyto případy časté, většinou se jedná právě o služby poskytované v ústavech změřených na péči o seniory. Jak je to v terénních službách,  jsme Vás informovali v lednových aktualitách  ZDE

Ministerstvo práce   a sociálních věcí vydalo následující prohlášení a desatero pro seniory:

Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.

Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku, pak:

1. Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální službou, může to ohrozit kvalitu péče o Vás či Vašeho blízkého a navíc můžete platit více, než musíte a ani nebudete vědět za co.

2. Potřebujete-li sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.

3. Vyhledáte-li si sám sociální službu, ověřte si ve veřejném registru poskytovatelů (elektronickém systému na internetu zde) či v systému vašeho kraje, zda se jedná o registrovaného poskytovatele (má oprávnění takové služby poskytovat), případně se se žádostí o tuto informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.

4. Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohlédněte či si zkuste zjistit reference ve svém okolí; nespoléhejte se pouze na informace na letácích či webových stránkách; u registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí starat kvalifikovaný personál.

5. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde je vždy minimálně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy.

6. Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými nebo sociálním pracovníkem na obecních úřadech s rozšířenou působností; U registrovaného poskytovatele můžete platit maximálně toto:

Ubytování

Strava

Péče

210 Kč za den

170 Kč za celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel

Podle přiznaného stupně příspěvku na péči – tedy:

I. 800 Kč

II. 4 000 Kč

III. 8 000 Kč

IV. 12 000 Kč

 

7. Z Vašich příjmů nebo příjmů Vašeho blízkého, který chce službu využít, je registrovaný poskytovatel povinen Vám ponechat 15 procent pro Vaše další potřeby a je tedy povinen úhradu poměrně snížit; Poskytovatel se může s Vašimi blízkými dohodnout na spoluúčasti, ovšem vždy maximálně do výše stanovené v tabulce.

8. Poskytovatel Vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby zprostředkovat (například kadeřníka, pedikéra); služby můžete nebo nemusíte využít a budou Vám vždy zvlášť řádně vyúčtovány.

9. Poskytovatel Vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet Váš nebo Vašich blízkých k jeho volnému nakládání.

10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu poskytované služby a touto stížností se musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné podobě Vás informovat o řešení dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, můžete ji podle smlouvy vypovědět a odejít.

Text v celém jeho znění najdete  ZDE

 


Zavolejte nám 606 723 225, poradíme vám nejvýhodnější službu právě pro vás či vaše blízké! Nebo nás kontaktujte zde

Ledax o.p.s. je státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což přináší seniorům a potřebným individuální přístup, odbornost, bezpečí, úctu a důvěru v těchto poskytovaných službách: domácí péči o seniory, pečovatelské služby, osobní asistence, domácí ošetřovatelská péče, hospicová péče