Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Výhody domácí zdravotní péče:

- zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím prostředí,

- urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici,

- psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení.

Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou - VZP - 111. 

Provádíme tyto výkony:

  • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři,
  • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem,
  • aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře,
  • péče o klienty s katetry PICC/Midline,
  • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika,
  • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně,
  • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...),klyzma,ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,
  • aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úraze.

Kontakty

Domácí zdravotní péče


Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí Domácí zdravotní péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724