Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je další z terénních služeb, je poskytována v domácím prostředí klienta. Je určena klientům propuštěným z nemocnice, klientům s akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života. Domácí hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo ve vašem domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Péče je indikována registrujícím praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient.

Naše péče je komplexní. Vedle zdravotní poskytujeme také sociální, psychologickou a duchovní péči. Náš tým tvoří zdravotní sestry, sociálních pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. 

Podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče, nabízí terénní odlehčovací služba.

Domácí hospicová péče poskytuje tyto základní činnosti:

  • prevenci a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
  • odběry biologického materiálu k vyšetření,
  • aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
  • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
  • ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem,
  • péči o osoby v terminálním stadiu,
  • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
  • doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku,
  • pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého.

Kontakty

telefon: 800 221 022

 

ve všední dny 7:30 – 15:30 hod.

e-mail: info@ledax.cz

 

Kontakty na konkrétní středisko se zobrazí překliknutím v liště nad telefonem (viz České Budějovice, ... ).

Domácí hospicová péče

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

vedoucí Domácí hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724

Domácí hospicová péče

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí Domácí hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724