Zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

  • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
  • reg.číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002308
  • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost poskytovaných registrovaných služeb – pečovatelská služba a osobní asistence prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
  • dojde k pořízení 6 nových aut pro střediska pečovatelské služby Ledax o.p.s.
  • projekt bude realizován do 31.12.2018
  • výše dotace 1 419 148 Kč