16856881359365-285-400x290-1629290398-400x290-1504776317-pardubice

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

  • zlepšení zázemí pro uživatele sociální služby nebo pro zaměstnance poskytovatele sociální služby v podobě pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (od 3 000 Kč do 40 000 Kč) (oddělovací bezpečnostní příčka)
  • pořízení investičního majetku k zajištění poskytování sociální služby poskytovatelem sociálních služeb (61 000 Kč investiční dotace), (schodolez včetně příslušenství)