16859473217512-285-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

Obnova a zkvalitnění materiálně technické základny Pečovatelské služby Ledax

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území obcí spadajících do MAS Česká Kanada prostřednictvím pořízení elektronických čteček pro vykazování poskytnuté péče a jídlonosičů pro dovážku stravy. Vybavení je určeno pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Jindřichově Hradci a Dačicích. Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 199 711 Kč.