Rozvoj odlehčovací služby ve Vysokém Mýtě

  • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
  • reg.číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002326
  • cílem projektu je rozvoj Odlehčovací služby v Pardubickém kraji s cílem doplnit a rozšířit kapacitu registrovaných sociálních služeb s cílem podpory osob se zdravotním postižením a minimalizaci rizika jejich sociálního vyloučení
  • v rámci projektu bude pořízeno nové vybavení 3 dvojlůžkových pokojů a transportní a polohovací pomůcky
  • realizace projektu do 31.8.2018
  • dotace ve výši 1 176 849,55 Kč