Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014

Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014

V průběhu druhého monitorovacího období došlo k realizaci kurzů pracovníků v sociálních službách žadatele v průběhu června 2014. Konkrétně se jednalo o kurzy „Stres a zvládání zátěžových situací v sociální práci“, „Práce s imobilním klientem“, „Emocionálně náročné situace, konflikty a jejich řešení na pozici sociálního pracovníka“. Podpořeno bylo 136 účastníků v jednotlivých kurzech. Všichni absolventi získali osvědčení o splnění kurzu.

Dále probíhaly odborné stáže v rámci středisek žadatele, které se uskutečnily v průběhu dubna – června 2014. Stáží se zúčastnili sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří působili v různých střediscích vyskytujících se v Jihočeském kraji (Třeboni, Jindřichově Hradci, Dačicích, Prachaticích, Trhových Svinech, Týně nad Vltavou a Č. Budějovicích).
Stážisté vždy v "novém středisku" dostali přidělenou osobu, která se starala o náplň jejich aktivit, představila jim činnosti střediska a seznámila je s chodem a vybranými příklady z praxe.