Ledax - Stárněte podle svého / Služby / Domácí ošetřovatelská a hospicová péče

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je další z terénních služeb, tudíž je poskytována v domácím prostředí klienta. Je určena klientům propuštěným z nemocnice, klientům s akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života.

Péče je indikována registrujícím praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo může být provozována na žádost klienta. Péči poskytují registrované zdravotní sestry a je hrazena přímo klientem.

Domácí ošetřovatelské a hospicové péče poskytuje tyto základní činnosti:

  • prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
  • odběry biologického materiálu k vyšetření,
  • aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
  • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
  • ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem,
  • péče o osoby v terminálním stadiu,
  • komplexní ošetřovatelská péče u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
  • zaučení osob, eventuálně rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu.

Kontakty

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče, středisko České Budějovice

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

vedoucí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724