Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Aktuální projekty » Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

VDV-logo-2017

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na pořízení pomůcky k přesunu pacientů paliativní a hospicové péče (MiniMove a EasyBelt). Příspěvek je ve výši 25 tisíc Kč, realizace do 31. 8. 2017.