Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Aktuální projekty » Podpora Jihočeského kraje

Podpora Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj poskytl dotaci jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace je poskytována jako neinvestiční. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 5. 2017.