Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Aktuální projekty » Podpora Jihočeského kraje

Podpora Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu "Senior centrum Ledax o. p. s." . Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2017