Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Aktuální projekty

Aktuální projekty

Podpora Jihočeského kraje

Podpora Jihočeského kraje

Jihočeský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu "Senior centrum Ledax o. p. s." . Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do...

 
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na pořízení pomůcky k přesunu pacientů paliativní a hospicové péče (MiniMove a EasyBelt). Příspěvek je ve výši 25 tisíc Kč, realizace do 31. 8. 2017.

 
Podpora Jihočeského kraje

Podpora Jihočeského kraje

Jihočeský kraj poskytl dotaci jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace je poskytována jako neinvestiční. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů...

 
Podpora města České Budějovice na poskytování pečovatelské služby

Podpora města České Budějovice na poskytování pečovatelské služby

Statutární město České Budějovice finančně podporuje sociální službu „pečovatelská služba“ pro občany města České Budějovice. Poskytnutá dotace bude použita na: náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní...

 
Podpora města České Budějovice na poskytování osobní asistence

Podpora města České Budějovice na poskytování osobní asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo neinvestiční dotaci. Účelem dotace je finanční podpora určená na poskytování sociálních služby „osobní asistence“ pro občany města České Budějovice. Poskytnutá dotace bude...

 
Podpora péče o seniory v domácím prostředí službou Ledax o.p.s.

Podpora péče o seniory v domácím prostředí službou Ledax o.p.s.

Nadace AGROFERT podpořila pečovatelskou službu Ledax o.p.s. z grantu Senioři - podpora péče o seniory v domácím prostředí. Dar je poskytnut na pořízení automobilu. Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně...

 
Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Domácí a hospicovou péči Ledax o.p.s. podpořila Nadace AGROFERT z GRANTU HOSPIC "Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé 2016." Domácí ošetřovatelská a hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně...

 
Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR 2016 z Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče....

 
Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Domácí péči Ledax o.p.s. podpořil Jihočeský kraj v rámci dotačního programu "Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných". Účelem dotace je poskytnutí peněžních...

 
Podpora města Týn nad Vltavou

Podpora města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům. V letošním roce obdržela naše společnost od města podporu k zajištění provozu a ke...