Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Projekty » Aktuální projekty

Aktuální projekty

Podpora péče o seniory v domácím prostředí službou Ledax o.p.s.

Podpora péče o seniory v domácím prostředí službou Ledax o.p.s.

Nadace AGROFERT podpořila pečovatelskou službu Ledax o.p.s. z grantu Senioři - podpora péče o seniory v domácím prostředí. Dar je poskytnut na pořízení automobilu. Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně...

 
Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Domácí a hospicovou péči Ledax o.p.s. podpořila Nadace AGROFERT z GRANTU HOSPIC "Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé 2016." Domácí ošetřovatelská a hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně...

 
Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR 2016 z Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče....

 
Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Domácí péči Ledax o.p.s. podpořil Jihočeský kraj v rámci dotačního programu "Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných". Účelem dotace je poskytnutí peněžních...

 
Podpora města Týn nad Vltavou

Podpora města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům. V letošním roce obdržela naše společnost od města podporu k zajištění provozu a ke...

 
Podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Pečovatelská služba a Osobní asistence Ledax o.p.s. byla na rok 2016 podpořena v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb na rok 2016. Období realizace projektu je leden až listopad 2016 a...

 
Grant poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017- město Dačice

Grant poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017- město Dačice

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax o.p.s.v letech 2016 a 2017 veřejnou finanční podporu formou Grantu Poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017. Podpořeny budou základní činnosti poskytnuté...

 
Aktivizační služby pro seniorskou veřejnost

Aktivizační služby pro seniorskou veřejnost

Jihočeský kraj podpořil aktivizační programy pro seniory dotací 100 000 Kč.

 
Podpora konference "Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě"

Podpora konference "Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě"

Jihočeský kraj podpoří mezinárodní konferenci s názvem "Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě", která se bude konat v termínu 24. - 25. května 2016 v Českých Budějovicích.

 
Informovaný českobudějovický senior – Senior Point KC Máj a Senior Point R51

Informovaný českobudějovický senior – Senior Point KC Máj a Senior Point R51

Magistrát města České Budějovice částečně podpořil i v roce 2016 provoz dvou Senior Pointů ve městě. V rámci projektu Senior Point je v rámci celé České republiky vytvářena síť kontaktních míst pro seniory, na něž se...