Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Pro zájemce o službu

Pro zájemce o službu

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu

Jak vypadají konkrétní kroky, pokud se rozhodnete využít některou z našich služeb, se Vám pokusíme přiblížit v následujících bodech.

 
Informace k příspěvku na péči

Informace k příspěvku na péči

Na pečovatelskou službu a osobní asistenci můžete čerpat tzv."Příspěvek na péči". Komu náleží, za jakých podmínek a co proto musíte udělat Vám poradíme v následujícím textu.

 
Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb jsou - zjednodušeně řečeno - pravidla fungování služeb, která musí mít, v souladu s platnou legislativou, vypracovány každý registrovaný poskytovatel sociální služby.

 
Informace pro obce

Informace pro obce

Ledax o.p.s. nabízí jednotlivým městům a obcím zajišťování sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence) pro jejich občany, a to za finanční spoluúčasti obce na částečné pokrytí nákladů souvisejících s...