Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Praxe

Praxe - informace pro studenty

Ledax o.p.s. je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty (ZSF) a Teologické fakulty (TF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Praxe pro studenty ZSF je určena následujícím oborům:

  • Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - bakalářské studium
  • Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - navazující magisterské studium
  • Sociální práce ve veřejné správě - bakalářské studium

Praxe pro studenty TF je určena následujícím oborům:

  • Sociálni a charitativni práce - bakalářské studium
  • Etika v sociálni práci - navazující magisterské studium
  • Pedagogika volného času - bakalářské a navazující magisterské studium

Druhy odborných praxí:

  • zdravotně sociální praxe
  • výběrová praxe

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi ZSF a TF JCU a společností Ledax o.p.s. Podklady potřebné pro praxi zajišťují fakulty. Student pracoviště sám nekontaktuje!

Individuálně sjednanou praxi zde mohou absolvovat také studenti z jiných typů vysokých škol, vždy po předchozí dohodě s kontaktní osobou.

Informace pro studenty/praktikanty:

Obecné informace
Název pracoviště: Ledax o.p.s. – sociální služba, středisko praxe dle domluvy
Adresa pracoviště: Ledax o.p.s
                                 Riegrova 1756/51
                                 České Budějovice
                                 IČO:28068955

Kontaktní osoba: Bc. Petra Košinová, personalistka
                               Telefon:724 927 934
                                E-mail: kosinova@dfkgroup.cz

Školitel: dle domluvy


Důležité informace:

Student ZSF, TF telefonicky kontaktuje nejméně jeden týden dopředu před započetím praxe Bc. Petra Košinovou na tel. 724 927 934 nebo e-mailu: kosinova@dfkgroup.cz

Student jiné školy, než je výše uvedeno, kontaktuje  Bc. Petra Košinovou na tel. 724 927 934 nebo e-mailu: kosinova@dfkgroup.cz  Pokud je praxe možná, sepíší smlouvu, dohodnou se na termínu a školiteli praxe.

Společnost Ledax umožňuje praxi přednostně studentům ZSF a TF JCU před studenty  z jiných škol.

První den praxe seznámí personalista studenta se společností a zodpoví jeho dotazy. Pak ho předá školiteli - školitelem praxe je nejčastěji vedoucí střediska, případně sociální pracovník.

Nástup na praxi: v 8.00 hodin, případně dle domluvy se školitelem.

S sebou:
písemné podklady ze školy, písemná formulace cílů, se kterými student na praxi přichází, pohodlné oblečení a obuv.

Pracoviště nezajišťuje studentům ubytování ani stravování.