Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Podpořte nás

Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit?

Rádi byste podpořili naši společnost v péči o seniory a nevíte přesně jak? Můžete nám podpořit finančním a věcným darem nebo reklamou. Více informací k jednotlivým způsobům najdete níže.

Finanční dar

 • Jedním z jednoduchých způsobů, jak nás podpořit, je poskytnutí finančního daru. Vyplňte formulář Darovací smlouva - finanční dar, 2x jej vytiskněte, vlastnoručně podepište a oba výtisky doručte na adresu sídla společnosti - Ledax o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice, 370 01.

  Finanční částku je následně možné darovat osobně do pokladny v sídle společnosti nebo zaslat převodním příkazem na bankovní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 216002646/0300.
  Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své datum narození, právnické osoby své IČO.
  Jeden výtisk darovací smlouvy Vám zašleme obratem zpět.

Věcný dar

 • Dalším možným způsobem, jak nás podpořit, je darem věcným (např. spotřební materiál, zdravotnická pomůcka). Abychom dar mohli přijmout, musíme s Vámi sepsat Darovací smlouvu - věcný dar.

Reklama

 • Podpořit nás můžete i v podobě naší reklamy na Vašem webu, kdy nám umožníte zveřejnit na webových stránkách banner.

Vzhledem k charakteru služeb poskytovaných naší společností, se na veškeré dary vztahuje ustanovení zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce.
Formulář darovací smlouvy obdržíte také na každém středisku společnosti Ledax o.p.s.

 

Formulář Darovací smlouva - finanční dar   Formulář Darovací smlouva - věcný dar


  Poskytnete-li nám podporu, jako poděkování nabízíme např.:

 • Propagovat Vaší činnost zveřejněním Vašeho loga na webových stránkách, ve výroční zprávě a na propagačních materiálech společnosti.
 • Propagovat Vaší činnost v občasníku Ledax NOVINY.

  Vašeho rozhodnutí podpořit naše služby si vážíme a děkujeme.
  Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch uživatelů našich služeb.
  V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu sekretariátu.

 Střediska Ledax o.p.s. Sekretariát Ledax o.p.s

 

 

Podpořili nás:

 Anna Hanetšlégrová
 Nadační fond AVAST
 Nadační fond J&T
 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
 Úřad práce České republiky
 ACTIVA spol. s r. o. (dodává kancelářské potřeby)
 ČSAD JIHOTRANS a.s.
 Telefónica Czech Republic, a.s.
 Pneu Dvořák (autoservis a pneuservis) České Budějovice 
 Auto Ševčík s.r.o. (autoservis a autosalon Škoda) České Budějovice
 Bonno Gastro Servis s.r.o.  (dodává pracovní obuv a prací prášky) České Budějovice
 Gastro zařízení Švorc  (dodává jídlonosiče)
 Autoopravna Štěpán (autoservis) Dačice
 Auto Souček  (autoservis Renault a Dacia) Jindřichův Hradec
 Autoservis Jan Nezbeda (autoservis) Třeboň
 Vlastimil Popp (autoservis Škoda) Trhové Sviny
 AUTOLINHART Borek  (autoservis a autosalon Renault a Dacia) Borek – České Budějovice
 Petr Vítovec  (dodává úklidové a hygienické potřeby) České Budějovice

 

  Děkujeme všem, kteří nás podpořili.