Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Pečovatelská služba - pokus

Pečovatelská služba - pokus

Pečovatelská  služba  Ledax o.p.s.  je registrovaná služba  MPSV, číslo registrace………

Je jednou z terénních sociálních služeb, kterou naše společnost nabízí .
Terénní služba znamená,  že my jezdíme za vámi domů.

Co nabízíme?

Pečovatelská služba poskytuje:

1) základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Do těchto činností patří například  pomoc s osobní hygienou, úklidem domácnosti, nákupy, stravováním a zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím formou doprovodů k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby atd.

2) doplňkové (fakultativní) činnosti

 • pedikúra
 • kadeřnické služby
 • péče o domácího mazlíčka (krmení, venčení)
 • doprava vozidlem poskytovatele...

Doplňkové činnosti můžeme  poskytovat  pouze pokud poskytujeme činnosti základní.

3) ostatní činnosti – bez úhrady

 •        základní sociální poradenství – poskytujeme i bez smlouvy

Všechny činnosti pečovatelské služby a jejich ceny jsou uvedeny v Sazebníku činností a úkonů ZDE
 

Komu službu poskytujeme?

Dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení
a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.
 

Věková kategorie uživatelů

 • dospělé osoby od 19 let  výše
 • rodiny s trojčaty do 4 let věku

Služba není určena

 • osobám, které ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků (vlivem závislosti na návykových látkách, agresivního chování či duševního onemocnění)
 • osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba není schopna zajistit (pobytové zařízení, hospitalizace)

Další důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout:

 • osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
 • služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Časový rozsah a územní dosah poskytování pečovatelské služby

Pečovatelskou službu poskytuje naše společnost celkem v sedmi střediscích :

České Budějovice, Dačice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Trhové Sviny, Třeboň a Týn nad Vltavou.

Pokud chcete vědět  zda ve Vaší obci službu poskytujeme, zadejte název vaší obce do okénka s názvem –  V  jakém místě Jihočeského kraje žijete? – případně se na nás obraťte  přímo.

Pracovníci všech sedmi středisek mají stanoveny konzultační hodiny, ve kterých jsou k dispozici v kanceláři pro podávání informací a řešení dalších záležitostí se zájemci o službu, s uživateli apod.
Konzultační hodiny jsou:

Pondělí: 8:00 – 11:00 hod.
Čtvrtek: 13:00 – 15:00 hod.

Časová dostupnost  (doba, kdy je během dne služba poskytována) se v jednotlivých střediscích liší, konkrétní dobu najdete v kontaktech

Poslání, cíle a zásady pečovatelské služby

POSLÁNÍM Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.

HLAVNÍM CÍLEM Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je, aby uživatel byl spokojený s poskytovanou sociální službou a zachoval si dosavadní způsob svého života.

DÍLČÍ CÍLE:

 1. Poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s pravidly společnosti,
 2. Poskytovat službu na základě přání a potřeb uživatele - poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb uživatele,
 3. Podporovat uživatele v udržení aktivního života - služba motivuje uživatele k zvládání různých činností.

ZÁSADY  Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

 • Lidská důstojnost - pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému uživateli, jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.
 • Naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 • Vzájemná spolupráce - pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu prováděné činnosti.
 • Odbornost / kvalita - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

 

Další informace o tom jak si službu domluvit  najdete ZDE

Kontakty na jednotlivá střediska najdete ZDE


Případně volejte na telefon: + 420 606 723 225