Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » O společnosti

O společnosti

 Ledax o.p.s. – Partner pro spokojenější stáří,
toto motto je pro nás, pracovníky společnosti Ledax o.p.s., velkým závazkem. Vždyť partnerství je vztah založený na vzájemné úctě, podpoře a uznání. Současně se v partnerství předpokládá dodržování pravidel a zásad a je založeno na důvěře. Po celou dobu svého působení, klade důraz na naplňování svého poslání. Snahou společnosti je především nabídnout seniorům komplexní péči a být jim partnerem při řešení jejich potřeb. Péče je zajišťována odborně způsobilým personálem, který přistupuje  individuálně k jednotlivým uživatelům služeb.

Kariéra Podpořte nás Dokumenty ke stažení / PR Projekty Kontakty

 

Společnost vznikla v roce 2007 a je součástí "velké rodiny Ledax" působící v oblasti poskytování sociálních služeb pro seniory, a to služeb terénních i pobytových. Ledax spolupraceje s institucemi samosprávy a pomáhá pečovat o obyvatele, provozovat pobytová zařízení, řešit otázky spojené s převzetím a zavedením terénní služby a poskytuje konzultace v oblasti poskytování sociálních služeb. Ledax patří také mezi spoluorganizátory odborných konferencí, věnuje se vydavatelské a publikační činnosti a mj. i spolupráci s akademickou sférou.

Ledax Česká republika Konference Praxe - Informace pro studenty

 

Pro společnost Ledax o.p.s. je partnerem nejen senior – uživatel služeb, jeho rodina, ale i města a obce na území Jihočeského kraje, pro jejichž obyvatele společnost potřebné služby zajišťuje. V současné době je poskytována především pečovatelská služba v 78 obcích kraje a tím se stává Ledax o.p.s. největším poskytovatelem této služby v Jihočeském kraji.

Informace pro obce Seznam obcí Naši partneři Užitečné odkazy

 

Služby

Společnost nabízí celou škálu služeb nejen pro seniory od poradenství v oblastech bydlení, zdravotní péče, sociálních služeb či trávení volného času, až po samotné poskytování sociálních a zdravotních služeb nebo pronájem zdravotnických pomůcek.

Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – pečovatelské služby a osobní asistence. Touto registrací se poskytovatel služeb zavazuje k dodržování povinností stanovených zákonem o sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb.) Tyto povinnosti zahrnují např. výši úhrad za poskytnuté sociální služby,  požadavky na vzdělání personálu a další. Pravidla poskytování služeb, definice cílů, poslání, ochranu práv uživatelů, ale i toho komu je a komu není služba určena specifikují  Standardy kvality sociálních služeb, který si každý poskytovatel utváří dle charakteru jím poskytované služby.

Poskytované služby:

Jak vybrat vhodnou službu Standardy kvality sociálních služeb Slovníček pojmů

 

Statutární orgán - ředitelka

Ing. Irena Lavická
 

 

 

 

Zásady ochrany soukromí Google Analytics