Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Zvýšení příspěvku na péči od srpna 2016

Zvýšení příspěvku na péči od srpna 2016

úterý, 2. srpna 2016

20130918LEDAX (147)

V rámci novely zákona o sociálních službách dochází od srpna 2016 ke zvýšení příspěvku na péči o deset procent. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad práce ČR, který příspěvek v praxi vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti. Na konci července a začátkem srpna rozešle ÚP ČR všem lidem, kteří pobírají příspěvek na péči, dopis s informací o změně výše příspěvku.

„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden. Jsem proto velmi ráda, že návrh na zvýšení příspěvku byl nakonec podpořen a přijat. Deseti procentní navýšení považuji za naprosté minimum,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.


Nejčastější otázky a odpovědi:

Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a s výjimkou žadatelů mladších 18 let pak i péče o domácnost. Schopnost zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk žadatele.

Je nutné žádat o zvýšení příspěvku na péči?
V případě, že příspěvek na péči již pobíráte, nemusíte žádat o jeho zvýšení. Úřad práce ČR, který v praxi vyplácí příspěvek na péči, výši příspěvku upraví automaticky.

Jak se o zvýšení příspěvku na péči dozvíte?
Na konci července a začátkem srpna rozešle ÚP ČR všem lidem, kteří pobírají příspěvek na péči, dopis s informací o změně výše příspěvku.

Co se stane, když informativní dopis nedostanete i přesto, že příspěvek na péči pobíráte?
Pokud by se stalo, že někomu dopis nepřijde poštou, není důvod k žádné panice, jelikož ÚP ČR všem příspěvek na péči zvýší automaticky.

Pokud probíhá správní řízení o žádosti o příspěvek na péči, jak máte postupovat?
Tuto situaci novela zákona o sociálních službách řeší ve prospěch klientů tak, že zahájená a k dnešnímu dni neskončená řízení o příspěvku na péči budou automaticky dokončena již podle nové právní úpravy. To znamená, že se bude rozhodovat o již zvýšených částkách příspěvku.

Jak se mění výše příspěvku na péči najdete zde

Zdroj: www.mpsv.cz

Další informace ohledně příspěvku na péči, formulářů apod. najdete i na našich stránkách v menu Pro veřejnost nebo přímo zde

Případné dotazy vztahující se k našim službám zodpoví naši pracovníci, které naleznete v menu Kontakty