Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Víte co je příspěvek na péči a jak ho získat? Poradíme Vám!

Víte co je příspěvek na péči a jak ho získat? Poradíme Vám!

pátek, 6. září 2013

Staráte se o nemohoucího člena rodiny? Museli jste kvůli němu odejít ze zaměstnání? Využíváte naši pečovatelskou službu či osobní asistenci a nevíte, na jaké příspěvky máte nárok a kde je získat? Tady jsou základní informace.

Příspěvek na péči je poskytován státem v rámci zákona o sociálních službách a náleží osobám, jež jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Kdo má na tento příspěvek nárok, se přísně řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. Výše příspěvku se také odvíjí od stupně závislosti. Tento příspěvek slouží rodině k zajištění dostatečné péče o příjemce příspěvku, ať už pomocí rodinným příslušníkem anebo sociální službou.

 

Nárok na příspěvek na péči

Výše příspěvku se odvíjí od míry závislosti na pomoci jiné osoby. V současné době je tento příspěvek rozdělen do čtyř stupňů, kterým je udělena jiná výše příspěvku.

  • Osoby do 18 let s lehkou závislostí získají od státu příspěvek – 3000 korun.
  • Osoby do 18 let se středně těžkou závislostí mají nárok na příspěvek na péči ve výši 6000 korun.
  • Osoby do 18 let těžce závislí na péči druhých mohou získat příspěvek na péči ve výši 9000 korun.
  • A děti ve věku do 18 let, které jsou zcela závislí na péči jiných, mohou získat příspěvek na péči ve výši 12000 korun.

U dospělých je to s příspěvky na péči trochu jinak. Od 18 let jsou příspěvky na péči celkem výrazně sníženy.

  • Pokud tedy pečujete o osobu s lehkou závislostí, stát vám s jeho péčí pomůže pouze s 800 korunami.
  • Tam, kde se potýkáte se středně těžkou závislostí, můžete získat na péči 4000 korun.
  • Lidé s těžkou závislostí mají nárok na příspěvek na péči ve výšce 8000 korun.
  • Pro osoby úplně závislé na jiné péči má stát příspěvek ve výši 12000 korun.

Nově je od tohoto roku (2013) možné pobírat současně jak rodičovský příspěvek, tak i příspěvek na péči. Také se zvýšil příspěvek na péči pro děti ve věku od 4 do 7 let, které jsou těžce anebo úplně závislé na péči jiných o 2000 korun. Abyste příspěvek na péči mohli dostávat, je nejprve nutné o něj zažádat.  Aby vám tato dávka mohla být vyplácena, musíte také splňovat daná kritéria, a proto musíte absolvovat i posouzení stupně závislosti. Toto posouzení provádí sociální pracovník úřadu práce v rámci sociálního šetření. Následně podle tohoto posudku se pak odvíjí uznání a výše příspěvku.

převzato ze serveru socialnidavky.cz
upravil: admin

Jak o příspěvek zažádat, formuláře ke stažení a další důležité informace najdete  ZDE

Kontakty na pracovníky Pečovatelské služby Ledax o.p.s. najdete ZDE

Kontaky na pracovníky Osobní asistence Ledax o.p.s. najdete ZDE