Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Týden sociálních služeb právě začíná.....

Týden sociálních služeb právě začíná.....

pondělí, 5. října 2015

Týden soc_služeb

Dnešním dnem právě odstartoval již 7. ročník Týdne sociálních služeb v České republice, který se koná od 5. do 11. 10. 2015. Akci přibližuje úvodním slovem ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová: "Jeho cílem je upozornit na sociální služby v Česku, jejich potřebnost a nezbytnost, a to jak směrem ke státu a veřejné správě, tak i k široké veřejnosti. Prostřednictvím této akce každý rok přibližujeme náročnou a zodpovědnou práci lidí, kteří v této oblasti pracují. Našim cílem je ukázat, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, že pomáhají statisícům lidí a že zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. Za to bych moc ráda poděkovala všem pracovnicím a pracovníkům, kteří poskytují sociální služby a jelikož vím, že jejich práce je velmi náročná a ne vždy kladně ohodnocena, tak bych Vám chtěla říci, jak moc si všech lidí v sociálních službách vážím a snad se nám společně podaří zvednout prestiž „práce v tomto odvětví".

Týden sociálních služeb vyhlašuje  Asouciace poskytovatelů sociálních služeb, která  je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice.

Týden sociálních služeb především ukazuje, že sociální služby:

  • se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás
  • jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod.
  • pomáhají lidem žít běžným životem - mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.
  • umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života uživatelů

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientům. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále pokračuje.

Zdroj: www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Ledax o.p.s. si pro Vás v tomto týdnu připravil následující aktivity:

5.10.2015 Jindřichův Hradec  – ve všech Domech s pečovatelskou službou – ukázka volnočasových aktivit (aktivizací) ve spolupráci se SZŠ –  od 10:00 do 12:00 hod.
6.10.2015 České Budějovice – Dům s pečovatelskou službou Tylova -  Den otevřených dveří  - od 10:00 -14:00 hod.
7.10.2015 Třeboň  - Dům s pečovatelskou službou - Den otevřených dveří od 10:00 do 14:00 hod
7.10.2015 Trhové Sviny -  kulturní místnost  Domu s pečovatelskou službou v Trhových Svinech - přednáška a posezení pro seniory ve spolupráci s MÚ - od 10:00 hod
7.10.2015 Dačice - Dům s pečovatelskou službou - posezení se seniory a přednáška p. Krtkové – Historie červeného kříže v Dačicích  - od 14:00 hod
7.10.2015 Strunkovice nad Blanicí - Dům s pečovatelskou službou  - Den otevřených dveří s pohoštěním, měřením tlaku, cukru  -  od  14:00 do 16:00 hod
8.10.2015 Kardašova Řečice – Dům s pečovatelskou službou -  posezení se seniory od 10:00 do 12:00 hod.