Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Poradenský den pro česko - slovenské důchodce

Poradenský den pro česko - slovenské důchodce

pátek, 11. listopadu 2016

20130919LEDAX (366)

Již pošesté připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou jedinečný poradenský den pro zájemce o osobní konzultaci k problematice česko - slovenských důchodů. Ten se bude konat ve středu 23. 11. v klientském centru při ústředí ČSSZ v Praze.

Konzultace odborníků z obou institucí v minulosti ocenili lidé, kteří v době federace po ukončení studia nepřetržitě pracovali jak na území České republiky, tak i Slovenska. Ti totiž zpravidla z přehledu dob pojištění (respektive informativního osobního listu důchodového pojištění) vystaveného ČSSZ zjistili, že v něm mají uvedeny jen doby pojištění od 1. 1. 1993. Na poradenském dnu jim zástupci obou institucí vysvětlili, jak se jim započítají doby pojištění získané do 31. 12. 1992 a který stát jim bude vyplácet důchod. Další případy, s jejichž vyřešením je tým českých a slovenských odborníků připraven pomoci, se často týkají zaměstnanců  žijících  a  pracujících před rozdělením federace na území ČR, ovšem pro firmu se sídlem na Slovensku.

Poradit se na jednom místě s odborníky z ČSSZ a slovenské Sociální pojišťovny bude možné v době od 9:00 do 12:00 hod. a od  13:00 do 16:00 hod. ve středu 23. listopadu 2016 na adrese: Křížová  25, Praha 5,v prostorách klientského centra pro důchodové pojištění.

Na jednotlivé konzultace, které jsou bezplatné, je vyčleněn limit 30 minut a je třeba se na ně předem objednat, a to: na telefonním čísle: + 420 251 553 923 nebo na e - mailové adrese: renata.richterova@cssz.cz

Je důležité, aby si zájemci o konzultaci s sebou přinesli občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty.

Cílem poradenského dne je poskytnout lidem, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky, individuální konzultace o tom, jaké jsou podmínky nároku  na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k tomu potřebují.

Zdroj: www.mpsv.cz

Tiskovou zprávu v celém znění najdete ZDE