Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Osobní asistence - komu a jak pomáhá?

Osobní asistence - komu a jak pomáhá?

čtvrtek, 5. listopadu 2015

OA

Co je osobní asistence a kdy o ni zažádat? Jak pracuje osobní asistent a s čím pomáhá? Je služba věkově omezená? Lze na tuto službu uplatnit příspěvek na péči? Na tyto a mnohé další otázky se pokusíme stručně odpovědět v následujícím textu.

"Osobní  asistence  je  terénní  služba  poskytovaná  osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje", tolik citace ze zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Zákon dále definuje i tzv. "základní činnosti" se kterými služba pomáhá. Náleží do nich například pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí... a další činnosti, definované výše citovaným zákonem.

Co to znamená v běžném životě?

Osobní asistence patří mezi tzv. terénní služby - tedy probíhá v prostředí uživatele. Osobní asistent vykonává ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by dotyčný dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám, s ohledem na své postižení, nezvládl.

Služeb osobních asistentů mohou využívat jak mladší lidé s postižením, tak i senioři. Asistenti jim pomáhají nejen fyzicky, pomáhají jim zvládat i mnohdy všudypřítomnou samotu a izolaci. Asistují na procházkách, kulturních akcích, procvičují s uživateli paměť, doprovází děti do školy..... a umožňují tak člověku žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Asistent se tak pro dotyčného stává pomocnou rukou, nohou, uchem, mozkem a nebo  třeba jen oázou klidu a pochopení.

Osobní asistence je poskytována 24 hodin denně a  7 dní v týdnu a protože patří mezi tzv. sociální služby, můžete na ní čerpat příspěvek na péči. Příspěvek na péči náleží každému, kdo je především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislý na pomoci jiné osoby a splňuje podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jeho funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Požádat o něj lze na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Naše společnost zajišťuje osobní asistenci od 7 let věku. Službu poskytujeme  v Českých Budějovicích, na Trhovosvinensku a Vltavotýnsku.

Více informací o službě a kontakty najdete ZDE