Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Ledax podporuje projekt "Sbírka pro Patrika"

Ledax podporuje projekt "Sbírka pro Patrika"

čtvrtek, 13. srpna 2015

sbírka pro Patrika

Možná už jste v poslední době zaslechli o chlapečkovi jménem Patrik. Patrik trpí Duchenneovou svalovou dystrofií, což je progresivní svalové onemocnění výrazně zkracující život. Dochází při něm k úbytku svalové hmoty, v poslední fázi se projevuje i ve svalech dýchacích a svalu srdečním.

Onemocnění je zatím neléčitelné, i když výzkum léku probíhá již několik let velmi nadějně a účinná metoda léčby je slibována v poměrně krátkém horizontu. Naději Patrikovi dává The International Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy (CTCI) v izraelském Tel Avivu -  jedno z mála světových pracovišť, které dlouhodobě úspěšně realizuje experimentální terapii kmenovými buňkami. Tato terapie byla Patrikovi doporučena kvůli zpomalení progrese onemocnění. Právě tato terapie by mohla dát Patrikovi chybějící čas. Vzhledem ke stále větší progresi onemocnění se naděje na Patrikovu léčbu velmi snižují, proto se připojujeme k  výzvě  Pomozte nám koupit si čas!