Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Ledax - partnerem seniorům nejen ve stáří, ale i v bezpečnosti

Ledax - partnerem seniorům nejen ve stáří, ale i v bezpečnosti

pondělí, 29. dubna 2013

JCkraj_220x180

Společnost Ledax o.p.s. se věnuje seniorům nejen po stránce poskytování služeb, ale i v oblasti jejich bezpečnosti. V roce 2012 se společně s některými dalšími organizacemi, působícími v oblasti sociálních služeb, zúčastnila projektu "Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“, který realizoval Jihočeský kraj. Jeho náplní byly semináře - pro zástupce pečovatelské služby, pro zástupce měst a obcí, pro zástupce Městské policie a další, nedílnou součástí projektu bylo zajištění předmětů osobní ochrany a vydání informační brožury pro seniory.

Osobní alarm ve formě přívěsku na klíče a informační brožury byly předány 1800 osaměle žijícím seniorům společně s krátkým proškolením o současných trendech kriminality páchané na seniorech a možnostech ochrany. Projekt „Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“ bude pokračovat i v roce 2013“.

Více o tématech uskutečněných přednášek a průběhu celého projektu v roce 2012  si můžete přečíst v závěrečné zprávě, která je k dispozici zde