Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Novinky » Co možná nevíte o pečovatelské službě ... příspěvek na péči

Co možná nevíte o pečovatelské službě ... příspěvek na péči

pátek, 23. května 2014

20130917LEDAX (7)

Možná se staráte o Vašeho blízkého doma, nebo využíváte služeb pečovatelské služby (či osobní asistence) a nevíte, že na tento druh služeb lze žádat tzv. "Příspěvek na péči". Co vlastně příspěvek je, komu se vyplácí a za jakých podmínek, jsme pro Vás připravili v následujícím článku i na našich webových stránkách.

Zde je stručné shrnutí základních informací:

  • Příspěvek na péči je sociální dávka, která je vyplácena osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby.
  • Vyplácí se pravidelně, každý kalendářní měsíc po dobu, kdy trvá stav, který zakládá nárok na dávku. V oprávněných případech pak základní výše dávky může být dále navýšena.
  • O  dávku se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce (dle místa trvalého bydliště). O dávku je možné požádat buď osobně, nebo je žádost možné podat i elektronicky – prostřednictvím webového portálu mpsv.cz, kde je možné jednotlivé formuláře vyplnit v elektronické podobě a rovnou i odeslat (je nutné, abyste měli elektronický podpis). Nebo je možné dokumenty odeslat poštou.
  • Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy použit na úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Příjemce příspěvku může výše uvedené způsoby zajištění péče kombinovat dle vlastní potřeby a oba hradit z příspěvku.
  • Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Podle stanoveného stupně závislosti se pak odvíjí i výše dávky. Stupeň závislosti a způsob hodnocení určuje příslušná vyhláška – konkrétně se jedná o vyhlášku č. 505/2006 Sb. Při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby se hodnotí především schopnost zvládat základní životní potřeby. Tedy to, nakolik je osoba mobilní, nakolik je schopná orientace, komunikace. Jestli si umí sama zajistit oblékání, stravování, základní tělesnou hygienu. Jestli je schopna zajistit sama péči o své zdraví, péči o domácnost (hodnotí se pouze u osob starších 18 roků) atd.
  • Další informace - např. částky, které se vyplácejí pro jednotlivé stupně závislosti, formuláře ke stažení i další podrobné informace najdete na našich stránkách v menu Pro veřejnost  - Informace k příspěvku na péči

Zavolejte nám 606 723 225, poradíme vám nejvýhodnější službu právě pro vás či vaše blízké! Nebo nás kontaktujte zde

Ledax o.p.s. je státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což přináší seniorům a potřebným individuální přístup, odbornost, bezpečí, úctu a důvěru v těchto poskytovaných službách: domácí péči o seniory, pečovatelské služby, osobní asistence, domácí ošetřovatelská péče, hospicová péče