Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Naši partneři

Naši partneři

Partnery společnosti Ledax o.p.s. jsou především města a obce Jihočeského kraje, jejichž obyvatelům společnost poskytuje sociální a zdravotní služby. S představiteli obcí  společnost velmi úzce spolupracuje. V současné době se jedná o  78 obcí Jihočeského kraje.

Dalšími důležitými partnery společnosti Ledax o.p.s jsou Krajský úřad Jihočeského kraje a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, kde je navázána velmi úzká spolupráce, především se Zdravotně sociální fakultou.

Společnost Ledax o.p.s. je součástí skupiny Ledax a DfK Group.

Seznam obcí s působností Ledax o.p.s. Ledax ČR DfK Group

 

Ledax o.p.s. je členem v těchto asociacích: