Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Ledax NOVINY

Ledax NOVINY

Ledax NOVINY - občasník, který společnost vydává (nejen) pro své uživatele. Vycházejí cca 4x do roka a můžete si v nich přečíst zajímavá témata, týkající se problematiky seniorů.

Za vyluštění křížovky a zaslání tajenky do termínu redakční uzávěrky zároveň můžete získat zajímavé ceny.

Ledax NOVINY jsou zdarma.