Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Konference Sociální služby v ČR a v Evropě » Archiv 2016 » Program konference 2016

Program konference 2016

OBSAH KONFERENCE

1. den

12.00 – 13.00 Prezence účastníků

13.00 – 13.15 Zahájení konference, přivítání účastníků
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR
Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Ing. Irena Lavická, ředitelka, Ledax, o. p. s.

13.15 – 13.45 Dlouhodobá péče v Itálii
Daniele Raspini - ředitel, Centrum A.S.P. Martelli, Figline Valdarno, Itálie

13.45 – 14.15 Sociální služby ve Finsku
Tuomas Mänttäri - prezident asociace poskytovatelů sociálních služeb Sosiaalialan Työnaantajat, Finsko

14.15 – 14.45 Veřejné služby ve Slovinsku
Boris Koprivnikar - 1. místopředseda vlády, ministr pro veřejnou správu, Slovinsko

14.45 – 15.30 Přestávka

15.30 – 16.00 Sociální politika na Slovensku
Lýdia Brichtová - poradkyně místopředsedkyně Narodnej rady Slovenskej republiky

16:00 – 16.30 Sociální práce na Slovensku
Andrej Mátel - mimořádný profesor, Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, Bratislava, Slovensko

16.30 – 16.40 Prezentace generálního sponzora

16.40 – 17:10 Historie sociálních služeb v ČR
Pavla Kodymová - Katedra sociální práce, Filozofická fakulta UK Praha, Česká republika

17:10 17:30 Podpis Memoranda sociálních partnerů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Dagmar Žitníková, Jiří Horecký

17:30– 17.40 Shrnutí závěrů 1. jednacího dne, diskuze

19.00 – 24.00  Galavečer
raut, hudební doprovod Big Papa

Simultánní tlumočení z anglického do českého jazyka zajištěno.

2. den

9.00 –  9.30 Sociální služby v Rakousku
Petra Zimmelová - Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká rebublika

9.30 – 10.00 Pobytové služby v Rakousku*
Markus Mattersberger - prezident asociace pobytových zařízení sociálních služeb Lebenswelt Heim,  Rakousko

10.00 – 10.30 Domov pro seniory jako centrum sociální sítě*
Markus Schwarz -  provozní ředitel společnosti SeneCura (zřizovatel pobytových zařízení sociálních služeb), Rakousko

10.30 – 10.45 Prezentace generálního sponzora

10.45 – 11.15 Sociální služby v Irsku
Ladislav Průša - ředitel, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Česká republika

11.15 – 11.30 Shrnutí závěrů 2. jednacího dne

11.30 – 12.15 Diskuze, závěr konference

*Příspěvek bude tlumočen simultánně.


Účastníkům bylo vydáno osvědčení o 7 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zdravotnickým pracovníkům bylo vydáno potvrzení se 4 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. (ve smyslu novel č. 321/2008 Sb. a č. 4/2010 Sb.).


 

  O konferenci