Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Informace pro veřejnost

Nabídka převzetí provozování pobytového zařízení a terénní služby pro seniory

20130919LEDAX (237)

Společnost Ledax poskytuje různé typy sociálních i zdravotních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Ledax působí na trhu od roku 2003 a disponuje týmem odborníků, kteří mají zkušenosti s provozováním sociálních i zdravotních služeb.

Mezi aktivity společností Ledax patří:

• provozování terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji, kde jsou poskytovány sociální služby cca 2 200 uživatelům za rok (pečovatelská služba a osobní asistence)

• provozování pobytových sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Pardubickém kraji

• základní sociální poradenství a odborné poradenství pro seniory

• aktivizační programy pro seniory v Klubech důchodců a v Domech s pečovatelskou službou

• realizace seniorského Klubu R51plus

• organizace konferencí - konference Senior Living 2006 – 2011, konference Komunitní služby nejen pro seniory a OZP 2015 (pořádáno společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb)

Cílem společnosti Ledax je poskytovat uživatelům komplexní péči v různých životních etapách. Společnost se věnuje problematice seniorů v celé šíři, zaměstnanci společnosti jsou zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb na místní i krajské úrovni a aktivně se zapojují do aktivit směřujících k postupnému zlepšování situace seniorů v současné společnosti. Společnost Ledax garantuje kvalitní poskytování registrovaných sociálních služeb a provozování zařízení sociálních služeb s důrazem nejen na dodržování standardů kvality sociálních služeb, individuální přístup, ale také na odbornost a úctu k uživatelům služeb.
                              

V případě zájmu o schůzku využijte kontakt:
Ing. Irena Lavická
ředitelka 
mobil: 725 760 193
e-mail: irena.lavicka@ledax.cz