Ledax o.p.s. – pečovatelská služba a další péče o seniory » Hospicová péče

Hospicová péče

Také domácí ošetřovatelská a hospicová péče patří ke službám naší společnosti. V rámci hospicové péče nabízíme odběr biologického materiálu k vyšetření, podávání léků a aplikace injekcí, ošetření vniklých dekubitů a řadu dalších zdravotnických úkonů, pro které by jinak musel uživatel do nemocnice. Stejně jako pečovatelskou službu a domácí asistenci poskytujeme hospicovou péči v domácím prostředí a provádí ji registrovaná zdravotní sestra. Největší důraz přitom klademe na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup a mezi uživatele této služby patří zejména osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života.

Poptat službu Více informací o službě